Edfui Hórusz templom
+36 70 34 77 000 info@egyiptom-travel.hu Egyiptom-Travel Facebook Egyiptom-Travel Facebook Egyiptom-Travel Instagramm Egyiptom-Travel Instagramm Egyiptom-Travel Youtube Egyiptom-Travel Youtube Egyiptom-Travel Facebook Egyiptom-Travel Facebook

Edfui Hórusz templom

1

Az edfui Hórusz templom talán az egyik legteljesebb és legjobb állapotban fennmaradt ókori egyiptomi templom. A többi Nílus menti templomhoz képest ez a templom nem közvetlenül a Nílus partján épült fel, hanem attól kissé távolabb, a kikötőtől körülbelül 1 kilométerre fekszik légvonalban mérve. Ezért a helyi lakosság számára jó üzlet konflisfogatokkal a turistákat a nílusi hajók kikötőjéből elszállítani a templomhoz és vissza is, miközben a konflisról betekintést lehet nyerni Edfu mindennapi életébe. Természetesen, ha Ön velünk látogatja meg ezt a templomot nem kell külön fizetni a konflisfuvarért, bár azt érdemes megjegyezni, hogy Egyiptomban mindenki elvárja a baksist (borravalót) mindenért, melyet nem félénk módon hoznak minden turista tudomására.

Edfu (Idfu, Edfou) városa - melyben több, mint 130.000 ember él - nagyjából félúton van Luxor és Asszuán között a Nílus nyugati oldalán. A város gazdasági életének fő meghatározója az öntözéses mezőgazdaság, illetve a cukornádtermesztés. A termények elszállítása nem okoz gondot, hiszen saját nílusi híddal rendelkezik a város, illetve állandó kompjárat is segíti a közlekedést. A város legnagyobb nevezetessége természetesen a Hórusz templom.
A város ókori neve Dzseba volt, ahol a hagyomány szerint lezajlott Hórusz és Széth isten csatája, amelynek során Hórusz megölte Széth istent, így állva bosszút rajta apja (Ozirisz) meggyilkolásáért.
Dzsebában az ókorban 3 istent tiszteltek: Íziszt, Hathort és Hóruszt. Ennek a jegyében építették meg a templomot.

A lovaskonflisokról leszállva, gyalog kell megközelíteni a terület bejáratát, ahol a mai üzemeltetők rendkívüli gondossággal ügyeltek arra, hogy a turisták kizárólag egy hosszú bazársor előtt elhaladva tudják megközelíteni a templomot, annak a reményében, hogy a turistáknál lévő egyiptomi fontot elcserélik az árusokkal néhány „nélkülözhetetlenül fontos” használati tárgyra…


 

Edfui Hórusz templom építése

Az edfui Hórusz templom nagyjából a környékbeli templomokkal (Kom Ombo, Philae, Hathor) egyidőben épült a Ptolemaioszok uralkodása alatt.
A templom egy korábbi, kelet-nyugati tájolású régi templom helyén épült fel, de ez az új Hórusz templom hossztengelyének a tájolása már északi-déli irányú lett. Az ókori egyiptomi templomok bejáratai mindig a Nílus felé néztek, ezt ennek a templomnak az esetében úgy oldották meg, hogy építettek egy sokkal kisebb pülónt, mely a mostani nagy pülónra merőleges volt, így tehát a kor követelményeinek megfelelően a Nílus felé nézett.

Ezt a templomot III. Ptolemaiosz uralkodása alatt kezdték el felépíteni i.e. 237-ben és 180 éven keresztül építették, bővítették így aztán végső formáját csak i.e. 57-ben érte el.
A templom belső részeinek a díszítését i.e. 207-ben fejezték be, de a felszentelésére - az akkori korban Felső-Egyiptomban lévő gyakori nacionalista zavargások miatt - csak i.e. 142 kerülhetett sor. Azonban még ekkor is voltak, olyan munkák, melyek elhúzódtak és csak i.e. 140-re kerültek befejezésre. A későbbiekben i.e. 122-ben épült meg a hüposztülcsarnok, a legkülső épületrészeket – oszloposudvart, bejárati pülónt – pedig csak i.e. 57-re fejezte be XII. Ptolemaiosz Aulétész, aki az utolsó Kleopátra atyja volt.
A Hórusz templom végső mérete 138 méter hosszú és 76 méter széles lett, illetve a legmagasabb pontja 38 méter volt.

 

Születésház (mammiszi)

A templomtól délre, még jóval az első pülón előtt, balra a születésház található melynek hossztengelye merőleges a Hórusz templom hossztengelyére. Ezt a születésházat (mammiszit) a denderai templom születésházának a mintájára építették fel, ezért a két építmény nagyjából ugyanolyan alaprajzú. Itt azonban a denderaianál lényegesen több megmaradt épségben az elülső részekből. Például az oszlopsor nagyrésze még ma is épségben van, és a köztük lévő falakon látható díszítések pedig érdekes keverékét nyújtják a fáraókori, illetve ennek a késői korban alkalmazott klasszikus mintavilágnak. Magát a születésházat alacsony falakkal összekötött oszlopsor övezi, melynek az eredeti színezése sok helyen megmaradt, leginkább a déli oldalon. Nem csak az épület alakja és felépítése hasonlatos a denderai születésházéhoz, hanem a díszítésekben is visszaköszönnek a denderai motívumok, mint például Bész isten megjelenítése, aki különösen az anyaság, a szülés és a gyermekek védőistene volt. A szemöldökgerendán pedig a gyermek Harszopmtusz (Hathor és Hórusz közös gyermeke) látható, aki előtt az istenek hódolnak.
A születésházban további domborműveken a királyt (VIII. Ptolemaioszt) és az isteneket ábrázoló áldozati, valamint rituális jelenetek láthatóak. A templom belső udvarához hasonlóan itt is megjelennek Hórusz és Hathor „gyönyörű egyesülésének” jelenetei…

 

Bejárati pülón

A templom hatalmas bejárati pülónja - mely 38 méter magas és 75 méter hosszú - a második legnagyobb az ókori egyiptomi templomok pülónjai közül (csak a karnak templomé nagyobb), így valóban rögtön a templomhoz érkezéskor impozáns megjelenés fogadja az idelátogatót.
A homlokzatba vésett jelenetek nagyon hasonlóak más korabeli egyiptomi templomokéhoz, ezen XII. Ptolemaiosz Neosz Dionüszosz Aulétész hatalmas domborművei láthatóak, ahogyan éppen Hórusz előtt, az ellenséget a hajuknál fogva pusztítja el.
A pülón előtt a bejárat két oldalán 2 hatalmas sólyom alakú Hórusz szobor „őrzi” a kaput.

 

Oszlopos udvar

Az udvarba lépve rögtön a jobb oldalon a „Gyönyörű találkozás” ünnepét ábrázolják a domborművek, mely bemutatja Hórusz isten és Hathor istennő évi rendszeres találkozásának az eseményeit, melyen során egyesülnek egymással.
Az udvart három oldalról összesen 32 gyönyörű oszlop veszi körül, melyek oszlopfői változatosak és nagyon szépen díszítettek, illetve gondosan sorba rendezték, a különféle oszlopfők szerint állították őket párba. Ezek az oszlopok egy keskeny tetőszerkezetet tartanak, mely folyosójelleggel fut körbe a belső udvar három oldalán, egyedül a templom homlokzati falát hagyva szabadon.
Az oszlopos udvar falain különféle jelenetek és feliratok láthatóak, közülük az egyik egy mitikus szöveg, mely rendkívüli jelentőségű, hiszen annak a „különleges” szertartásnak a leírását tartalmazza, melyben Hórusz legyőzte az ellenséges Széth istent.
Az oszlopos udvar végén - Egyiptom kettős koronáját viselő - fekete gránit Hórusz szobor strázsál a hüposztülcsarnok bejárata előtt közvetlenül, ami egyszerre testesítette meg az ősi isten fenségét és összeolvadását a királyság intézményével. Az ókorban természetesen itt is két teljesen egyforma szobor „felügyelte” az itt belépőket.

 

Külső – nagyobb - hüposztülcsarnok

A csarnok homlokzatán lévő oszlopok közötti részt falak kötik össze, mely a templom többi részével együtt nagyon hasonlatos a denderai Hathor temploméhoz. Ennek a hüposztülcsarnoknak a déli falán található két kisebb helyiség, melyek közül az egyik könyvtár volt, a másik pedig öltöző helyiség ugyanúgy, mint az esznai templomban. Összesen 6 oszlopot kötnek össze a homlokzati falak, középen bejáratot hagyva. Ezenkívül még 12 szabadon álló, impozáns oszloppal büszkélkedik ez a hüposztülcsarnok. A denderai templommal ellentétben itt a mennyezet díszítetlen, de az oszlopokon és az oldalfalakon bőséges és érdekes információval szolgálnak a feliratok és a domborművek, melyek közül jónéhány a templom alapítási szertartását is ábrázolja.

 

Belső – kisebb – hüposztülcsarnok

Tovább haladva érhet el a belső hüposztülcsarnokba, melynek nem csak a mérete kisebb, hanem az alaprajza is eltérő, mert a mélységéhez képest lényegesen keskenyebb, így az oldalak aránya kisebb, mint a külsőé, magyarul a téglalap formája közelebb áll egy négyzetéhez.
Ez a csarnok 12 oszloppal rendelkezik, melyek alacsonyabbak és az átmérőjük is kisebb, mint a nagyobb csarnokban álló oszlopoké, hiszen ennek a kisebb a csarnoknak alacsonyabb a belmagassága. Ebből a csarnokból ajtók és kijáratok vezettek különféle helyekre, például a kúthoz, a nilométerhez, az áldozati helyiségekhez, illetve egy laboratóriumhoz, ahol például a füstölőket is készítették. De itt lehetett kijutni a templomon kívülre, de még az azt körülvevő falon belülre.

 

A szentély

A belső hüposztülcsarnokon túlhaladva a templom belsejébe egy áldozati keresztcsarnok következik. Illetve innen érhetőek el különféle öltözködő helyiségek is.
Utána rögtön a szentély található, mely körül egy folyosó fut körbe, amiből különféle isteneknek szentelt kápolnák nyílnak.
A szentélyben máig is látható II. Nektanebész gránitszentélye, mely a templom legősibb alkotóeleme és nagy valószínűséggel tovább örökítették a korábban itt álló templomból, így biztosítva a folyamatosságot a későbbi korok felé. A szentélyben egy talapzaton ma is látható a napbárkának a pontos mása. Sajnos az eredeti a párizsi Louvre-ban látható, de ez a pontos másolat is jól érzékelteti azt, hogy miként nézett ki az eredeti bárka.
A szentélytől balra lévő lépcsőn lehet feljutni a tetőre, mely azonban ritkán van nyitva a turisták előtt. A templom teteje a denderaihoz hasonló, de ahhoz képest sokkal szerényebb volt, az ott lévő alkotóelemek nagy része hiányzik, amelyek közül sok talán meg sem épült az ókorban…

 

 


  2021. 07. 07.     Edfui hórusz templom, Nílus-menti templomok, Ókori egyiptomi templomok    Egyiptom Travel
Az EDFUI HÓRUSZ TEMPLOMOT az alábbi utazásainkon tekintheti meg!
EGYIPTOMI UTAZÁS
KING TUT  
Nílusi hajóút, Egyiptom körutazás
8 nap / 7 éj
Kairó  - 3 éjszaka  | félpanzió  
Nílusi hajó  - 3 éjszaka  | teljes ellátás  
Luxor  - 1 éjszaka  | félpanzió  
Repülővel
Ízig-vérig nílusi hajóút, annak minden bájával. Felejthetetlen élményekkel, programdús városlátogatásokkal Kairóban, Luxorban és Asszuánban valamint luxus nílusi hajózással, ókori egyiptomi templomok varázslatos hangulatával...

Utazás 530 715 Ft/fő ártól
EGYIPTOMI UTAZÁS
MISZTIKUS OZIRISZ  
Nílusi hajóút, Egyiptomi körutazás, Tengerparti üdülés
11 nap / 10 éj
Kairó  - 3 éjszaka  | félpanzió  
Nílusi hajó  - 3 éjszaka  | teljes ellátás  
Hurghada  - 4 éjszaka  | all inclusive  
Repülővel
Nílusi hajóút, hurghadai üdüléssel - ez egy káprázatos utazás, mely minden lényeges egyiptomi látnivalót tartalmaz - Kairó, Luxor, Asszuán városnézés, Nílus menti templomok. A hurghadai tartózkodás hossza NÖVELHETŐ!


Utazás 618 490 Ft/fő ártól
Vendégkönyvünkből

Norbert véleménye

HURGHADAI PIHENÉS UTAZÁS - 2022
DESERT ROSE RESORT
"Egy jól megszervezett utazásban volt részünk. Teljessen elégedettek voltunk mindennel. Szuper gyorsan és gördülékenyen zajlott minden." tovább
  2023. 02. 09.
IGEN,  ajánlom az Egyiptom Travel utazási irodát!
IGEN,  ajánlom a HURGHADAI PIHENÉS utazást!
Bagóné Klári véleménye

MISZTIKUS OZIRISZ UTAZÁS - 2023
SEA STAR BEAU RIVAGE HOTEL
"Nagyon jó választás volt . Amit a tájékoztatóban megkaptunk az minden úgy volt. Célunk az volt, hogy megismerjük Egyiptom történelmét , lássuk a " csodát " és a végén pihenjünk - feltöltődjünk. ... tovább
  2023. 10. 04.
IGEN,  ajánlom az Egyiptom Travel utazási irodát!
IGEN,  ajánlom a MISZTIKUS OZIRISZ utazást!
IGEN,  ajánlom a SEA STAR BEAU RIVAGE-t!
Veszprémi család véleménye

HURGHADAI PIHENÉS UTAZÁS - 2023
AQUA BLU RESORT
"Az utazás szervezés tökéletes volt, mindenhol a megadott időben és helyen várt a transzfer, a reptéren érkezéskor és a fakultatív programokon egyaránt. " tovább
  2023. 08. 16.
IGEN,  ajánlom az Egyiptom Travel utazási irodát!
IGEN,  ajánlom a HURGHADAI PIHENÉS utazást!
IGEN,  ajánlom a AQUA BLU RESORT-t!
Segítségre van szüksége?
Írjon nekünk
info@egyiptom-travel.hu

vagy hívjon minket
+36 70 34 77 000

 
Blogbejegyzéseink

Kheopsz Nagy Piramisa

A világ egyik legismertebb és leglátogatottabb turisztikai helyszíne a gízai fennsík, ahol az egyiptomi Nagy Piramis is található.  Más néven Gízai Nagy Piramis, vagy Hufu piramisa, illetve talán a legismertebb neve a Kheopsz Piramis (Kheopsznak nevezték el az ókori ...

Karnaki templom

A karnaki templomhoz hasonlatos lenyűgöző templomegyüttest sohasem építettek az ókori Egyiptomban. A komplexum az őt ért súlyos károk ellenére a mai napig is bámulatos.


A karnaki templomról néhány szóban

Ha valaki meglátogatja ezt ...

Kefrén piramis

A gízai fennsík – és természetesen Egyiptom - második legnagyobb piramisa a Kefrén Piramis, mely nevét szintén az építtetőjéről kapta. A fáraó nevét is többféleképpen írták, pl. Harfé, Khafré, Kephren, Chephren. A ...

Kövessen minket a közösségi média felületeinken is!

Egyiptom-Travel Facebook     Egyiptom-Travel Instagramm     Egyiptom-Travel Youtube     Egyiptom-Travel Youtube
 

Egyiptom Travel Utazási Iroda


Telefonos ügyfélszolgálat: Hétfő - szombat : 09:00 - 19:00
Sürgősség és azonnali információnyújtás esetén: 0-24
+36 70 34 77 000
info@egyiptom-travel.huÜgyfélszolgálati iroda:
Hétfő - péntek: 09:30 - 17:00
ELŐZETES IDŐPONTFOGLALÁS SZÜKSÉGES!
CAPITAL SQUARE Irodaház

1133 Budapest, Váci út 76. III. em.


Engedélyszám: U-001965


© 2021 Egyiptom Travel Kft. powered by mestercom  v3.5.01
Megértettem
Ez a weboldal az Ön adatainak védelmében nem használ közvetlenül sütiket! :)Részletek
MUISZ tagság logója